Nasza Misja

Misją naszego przedszkola jest wychowanie ze sportem i w dużej mierze przez sport,  z którego dzieci mają czerpać radość.

W czasie zajęć opiekunowie i trenerzy zwracają szczególną uwagę na przekazywanie wartości etycznych i moralnych oraz dbają o rozwój psychofizyczny dzieci. 

Nasze przedszkole jest otwarte dla wszystkich dzieci, bez względu na ich umiejętności i predyspozycje fizyczne – dla tych, które lubią ruch, i dla tych, które jeszcze tego nie odkryły.

Każde dziecko będzie mogło się rozwijać we własnym tempie i według swoich możliwości. 

Naszym głównym celem jest zaszczepienie w przedszkolakach ducha sportu i czerpania zadowolenia i satysfakcji z aktywności fizycznej; nauczenie stosowania zasad fair play  w sporcie i w życiu. Chcemy rozbudzić w dzieciach otwartość, komunikatywność, twórczość, kreatywność i inne umiejętności, które pozwolą łatwiej wkroczyć w kolejny etap edukacji.

Chcemy być dla Państwa wsparciem w wychowaniu dzieci.

kontakt

93675019_224620288819236_491536625952620544_n